The Joomla! Extensions Directory ™


Events Slideshow ComponentModule

Display slideshow automatically based on event date. With the support of Hijri Shamsi date, Lunar Hijri date, Gregorian date.

By This extension you can adjust the slides to certain days of the year, every year, to automatically be displayed.

This extension support below slideshow scripts:
- Bootstrap Carousel (v2.x & v3.x)

Note: If you want other slideshow scripts to support, just say it.

---------------------------------------------
با سلام
از آنجایی که در سالنامه های ایران مناسبت های مختلفی وجود دارد مانند میلاد و شهادت ائمه و مناسبت های مختلف دیگر و بسیاری از سایت ها در این مناسبت ها، تصویری را برای مناسبت در سایتشان قرار می دهند (از جمله سایت ما) بنده تصمیم به طراحی افزونه ای گرفتم که بتوان برای تاریخ های مختلف جهت مناسبت های مختلف تصاویری را قرار داد تا به صورت خودکار در آن تاریخ، آن تصاویر نمایش داده شود. بدین صورت می توان تصاویری را که می خواهیم در روزهای خاصی از سال نمایش داده شود و هر سال تکرار شود را مشخص کرد. این افزونه را با پشتیبانی از هر سه تاریخ شمسی و قمری و میلادی طراحی کردم لذا می توان برای مناسبت های هر سه نوع تاریخ استفاده کرد کما اینکه استفاده های دیگری هم می شود کرد.
دوستان در صورتی که پیشنهادی برای بهتر شدن آن دارند خوشحال می شوم که اعلام نمایند

Report Extension