Introduction

Cookie Control

It placed information of a cookie on one of the many available positions.

  • Favourite
  • Report

We present to you a new version of improved information on cookies for Joomla 3.xx, or A4 Info Ciacho module. Until now, the extension was available as a plugin.

All credits and thanks for new version should go to Jola Surma (coding) and few Kuba Jurkiewicz (design)

If the site was using write to the cache - there was a problem. Despite the closure of the info window - again shown after a page refresh. With Plugin there is no way to disable cache, but the module has this functionality. In this way, the problem was solved.

New features    

- can be assigned to any template position
- can be assigned to any menu position (e.g. on home page)
- possibility to disable cache
- couple new style
- 4 new position to show on the screen
- fixed responsive
- address for article with information about cookies in the form of a link, not the ID so far (you can identify the specific article - written also in the K2)

Umieszcza informację o ciasteczkach na stronie jednej z wielu dostępnych pozycji.

Przedstawiamy wam nową ulepszoną odsłonę rozszerzenia A4 Info Ciacho Moduł, do tej pory rozszerzenie o analogicznej funkcjonalności było dostępne jako dodatek (plugin). Nasze rozszerzenie to moduł. Jeśli witryna używała zapisu do pamięci podręcznej - pojawiał się problem. Pomimo zamknięcia okienka informacji - wyświetlało się ponownie po odświeżeniu strony. Dodatek nie ma możliwości wyłączenia pamięci podręcznej, ale moduł posiada taką funkcjonalność. W ten sposób problem został rozwiązany.

Funkcjonalności
- możliwość przypisania do dowolnej pozycji szablonu
- możliwość przypisania do dowolnej pozycji menu (np tylko na stronie głównej)
- możliwość wyłączenia zapisywania do pamięci podręcznej
- kilka nowych stylów
- 4 nowe pozycje wyświetlania
- naprawiona responsywność
- adres artykułu z informacją o ciasteczkach w postaci linku, a nie ID jak do tej pory (można wskazać artykuł - napisany także w K2)

A4 Kontakt
Free

A4 Kontakt

By ALL4web
Contact forms
Sends form to the email address entered in the configuration without reloading the page. Form fields can be configured for visibility and filling requirements. Phone box has a defined validation: 9 digits with no other characters. The module has a built-in user-readable mathematical capcha and its own system validation fields. The module can be duplicated, each of them will work independently....

A4 Infociacho

Version:
4.0.4
Developer:
ALL4web
Last updated:
Nov 28 2015
Date added:
Nov 13 2015
License:
GPLv2 or later
Type:
Free download
Includes:
m
Compatibility:
3
Download

Uses Joomla! Update System