Profile: Quang Huy

56

đánh giá sản phẩm


Posted on 04 March 2019
90
Functionality
cơ bản đáp ứng được nhu cầu của hiện tai
70
Ease of use
không dễ điều khiên lắm nhưng sử dụng cơ bản thì OK
50
Support
70
Documentation
-1
Value for money
No extensions found
No extensions found