Introduction

Cookie Control

It placed information of a cookie on one of the many available positions.

 • Favourite
 • Report

We present to you a new version of improved information on cookies for Joomla 3.xx, or A4 Info Ciacho module. Until now, the extension was available as a plugin.

All credits and thanks for new version should go to Jola Surma (coding) and few Kuba Jurkiewicz (design)

If the site was using write to the cache - there was a problem. Despite the closure of the info window - again shown after a page refresh. With Plugin there is no way to disable cache, but the module has this functionality. In this way, the problem was solved.

New features  

- can be assigned to any template position
- can be assigned to any menu position (e.g. on home page)
- possibility to disable cache
- couple new style
- 4 new position to show on the screen
- fixed responsive
- address for article with information about cookies in the form of a link, not the ID so far (you can identify the specific article - written also in the K2)

Umieszcza informację o ciasteczkach na stronie jednej z wielu dostępnych pozycji.

Przedstawiamy wam nową ulepszoną odsłonę rozszerzenia A4 Info Ciacho Moduł, do tej pory rozszerzenie o analogicznej funkcjonalności było dostępne jako dodatek (plugin). Nasze rozszerzenie to moduł. Jeśli witryna używała zapisu do pamięci podręcznej - pojawiał się problem. Pomimo zamknięcia okienka informacji - wyświetlało się ponownie po odświeżeniu strony. Dodatek nie ma możliwości wyłączenia pamięci podręcznej, ale moduł posiada taką funkcjonalność. W ten sposób problem został rozwiązany.

Funkcjonalności
- możliwość przypisania do dowolnej pozycji szablonu
- możliwość przypisania do dowolnej pozycji menu (np tylko na stronie głównej)
- możliwość wyłączenia zapisywania do pamięci podręcznej
- kilka nowych stylów
- 4 nowe pozycje wyświetlania
- naprawiona responsywność
- adres artykułu z informacją o ciasteczkach w postaci linku, a nie ID jak do tej pory (można wskazać artykuł - napisany także w K2)

A4 Kontakt

A4 Kontakt

Free | Contact forms | ALL4web
3
Score:
0
0 reviews
Sends form to the email address entered in the configuration without reloading the page. Form fields can be configured for visibility and filling requirements. Phone box has a defined validation: 9 digits with no other characters. The module has a built-in user-readable mathematical capcha and its own system validation fields. The module can be duplicated, each of them will work independently. Module uses a script of Juliana Castanedy to show alerts. To set the proper display You must add CSS class for the module, like: leave blank (for standard), sidebar or horizontal
m

A4 Infociacho

Version:
4.0.4
Developer:
ALL4web
Last updated:
Nov 28 2015
Date added:
Nov 13 2015
License:
GPLv2 or later
Type:
Free download
Includes:
Compatibility:
Download

Uses Joomla! Update System

 • Overall

  Not rated
 • Functionality

  Not rated
 • Ease of use

  Not rated
 • Documentation

  Not rated
 • Support

  Not rated