Introduction

Contact forms, Forms

Sends form to the email address entered in the configuration without reloading the page.

  • Favourite
  • Report

Form fields can be configured for visibility and filling requirements.

Phone box has a defined validation: 9 digits with no other characters.

The module has a built-in user-readable mathematical capcha and its own system validation fields.

The module can be duplicated, each of them will work independently.

Module uses a script of Juliana Castanedy to show alerts.

To set the proper display You must add CSS class for the module, like: leave blank (for standard), sidebar or horizontal

Wysyła wiadomość, pod wskazany na zapleczu adres email, bez przeładowania strony.

Pola formularza można skonfigurować pod kątem widoczności i wymagania wypełnienia (zaznaczenia).
Pole telefonu ma zdefiniowaną walidację: 9 cyfr bez innych znaków.

Moduł ma wbudowaną czytelną dla użytkownika matematyczną capchę oraz własny system walidacji pól.

Moduł można powielać, każdy z nich będzie działał niezależnie.

Do wyświetlania komunikatów moduł wykorzystuje skrypt Juliana Castanedy.

Żeby ustawić odpowiednie wyświetlanie należy dodać klasę CSS dla modułu, odpowiednio: zostaw puste (dla standard), sidebar lub horizontal

A4 Infociacho
Free

A4 Infociacho

By ALL4web
Cookie Control
It placed information of a cookie on one of the many available positions. We present to you a new version of improved information on cookies for Joomla 3.xx, or A4 Info Ciacho module. Until now, the extension was available as a plugin. All credits and thanks for new version should go to Jola Surma (coding) and few Kuba Jurkiewicz (design) If the site was using write to the cache - there was a p...

A4 Kontakt

Version:
1.1.0
Developer:
ALL4web
Last updated:
Nov 22 2015
Date added:
Nov 13 2015
License:
GPLv2 or later
Type:
Free download
Includes:
m
Compatibility:
3
Download

Uses Joomla! Update System