Magic Slider (jArticle, K2, logo, video, products, ...)

Introduction

Video Players & Gallery, Image Scripts Slideshow, Slideshow, K2 extensions

You can easily use the sophisticated Magic Slider module to speed up the presentation of a large number of images (e.g. company logos) / articles (including K2 items) / video from Youtube, etc. It is easy to set up and you have many options for setting resources. It allows you to use various graphic templates, effects, navigation, animation... It is responsive and allows you to use several templates. New content is easily added to any position and moving existing entries is easy.


Slide: images, logos, articles, K2 items, videos, products, ...

Slider types:
1. only plain text, title, image ... without link (partner logos, quotations, claims, ...)
2. link to Joomla Content Article,
3. link to Menu item,
4. link to Youtube video,
5. link to Phoca Cart component,
6. link to Eshop component (product / category),
7. link to K2 (item/category only for J3)
For every type you can use specific: text and title with/without image.

Slider with link to componet can automaticaly get content (image) from displayed item. You needn't spend time with searching etc.

Using the Magic Slider module, it can display selected company logos or other images or even videos that gradually scroll by themselves. After hovering the mouse over one of the images, the slider stops and the image is colored and a caption is displayed. The image can then be clicked and the page it links to will be displayed. The display of specific items is set separately.

Our version of Slider (2.2.11) for Joomla 3 support K2 items with images etc., but for v4 and v5 it is no more possible, because K2 for J4 still doesn't exist. If you want older version, ask us on mail: joomla-magic-slider@aginet.cz

Magic Slider (Joomla module) - přehraje/odprezentuje: obrázky, loga, články, K2 items, videa, produkty

Propracovaný modul Magic Slider snadno využijete pro zrychlení prezentace většího množství obrázků (např. loga firem) / článků (včetně K2 items) / video z Youtube. Je snadno nastavitelný a má mnoho možností odkud brát zdroje. Umožňuje používat různé grafické templates, efekty, navigaci, animaci ... Je responzivní a umožňuje používání několika šablon. Nový obsah se snadno přidává na jakoukoli pozici i přesouvat již existující záznamy je snadné.

Pomocí modulu Magic Slider může zobrazovat vybraná loga firem nebo jiné obrázky nebo i videa, které se samy postupně posouvají. Po najetí myší na některý z obrázků se slider zastaví a obrázek se vybarví a zobrazí se titulek. Potom je možné na obrázek kliknout a zobrazí se stránka, na kterou odkazuje. Zobrazování konkrétních položek se nastavuje samostatně.

Magic Slider (jArticle, K2, logo, video, products, ...)

Version:
4.0.1
Developer:
Agionet
Last updated:
Feb 14 2024
3 months ago
Date added:
Dec 16 2022
License:
GPLv2 or later
Type:
Paid download
Includes:
m
Compatibility:
J3 J4 J5
Download

Uses Joomla! Update System