Introduction


Mapy.cz for Joomla 1.6, 1.7, 2.5 and 3.4+

Package with content plugin, button plugin and back-end component for map in articles. Map is from http://www.mapy.cz and uses API MAPY v4.

Content plugin

Change special code in article to one of registered map (registered by back-end component).

Button pugin

Is for article manager and allow (user-friendly) add link to marker (in map) to articles.

Back-end component

Have list of registered map (with CRUD) and form for editing (or adding new) map. Editing map is easy with WYSIWYG map. And you can add one (and more) mark to the map. Mark can have color (yellow, red, blue, green, gray or black), include simple text as title and HTML text in content of mark (as card). Mark is dragable in map.

After install you must publish plugin!

Included czech and english language.

Release history

v1.5
- fix problem with scrolling in map (thx for Seznam.cz developer with nick ondrej.zara)

v1.4
- added support for marker link
- added Joomla Update support

v1.3
- added Joomla 3.4+ support
- rewrite all javascripts

v1.2
- added Joomla 3.0+ support
- repair bug if you use this module in other path than root

v1.1
- added Joomla 2.5 support (download on my web site, without support)
- added support for link to markers in map

v1.0
- added multi mark support
- added user map view control
- added input validation (back-end)

v0.2
- added Joomla 1.7 support (download on my web site, without support)
- check if plugin published
- correct database problem (if prefix not 'jos_')

v0.1
- only Joomla 1.6 support (download on my web site, without support)

Mapy.cz pro Joomla 1.6, 1.7, 2.5 a 3.4+

balíček pro zobrazení mapy v článcích

Balíček obsahuje plugin, tlačítko pro editory a administrační komponentu. Plugin zajistí že se speciální text v článku přemění na mapu (kterou znáte z webu mapy.cz). Plugin s tlačítkem umožňuje jednoduše přidat odkaz na značku v mapě. Administrační komponentu jsem se snažil udělat co nejvíce user friendly (asi bych měl napsat admin friendly). Celý balíček využívá API Mapy v.4. 

Plugin

Plugin zajistí, že se text {mapycz id=1} v článku změní na registrovanou mapu (s id=1). Mapu vytvoříte lehce v administrační komponentě.

Po nainstalování balíčku do Joomly je potřeba tento plugin povolit. 

Plugin tlačítka

Umožňuje jednoduše přidávat odkaz na značku v mapě do článku. Pod editorem článku je zobrazeno tlačítko s klasickou ikonkou (červené M). Klikněte do článku na místo kde chete mít odkaz. Poté klikněte na tlačítko a zadejte text, který chcete mít v odkazu, Zvolte mapu a značku. Je možné také změnit zoom a vrstvu mapy (nebo můžete nechat volbu "neměnit" a mapa si ponechá zoom i podkladovou vrstvu). Poté stačí uložit a tím se vloží odkaz do článku. 

Administrační komponenta

Administrační komponentu (dále jen administrace) najdete v menu "Komponenty" (má ikonku červeného písmena M).

Při otevření vidíte seznam map (pokud už nějaké existuji) a jejich id, které použijete v článcích.

Po výběru jedné mapy a kliku na editovat (nebo kliku na vytvořit novou) se zobrazi editace mapy.

Editace mapy je jednoduchá. Stačí změnit šířku, výšku, polohu, vrstvu, zoom umístění značek v mapě (vše pomocí myší) a nakonec kliknout na uložit. Prostě stačí změnit tak jak si přejete aby mapa vypadala v článcích a uložit (aneb WYSIWYG - co vidíte to dostanete).

Mapa může obsahovat několik (neomezeně) značek. Značka může obsahovat titulek a text, který se zobrazí po kliku na mapu.

Po uložení mapy se zobrazí v seznamu registrovaných map. Zde si zjistíte id mapy a do článku (v místě kde chcete mapu) vložíte například text {mapycz id=1}. 

Aktualizace (upgrade)

Aktualizace je jednoduchá. Nemusíte nic odinstalovávat, pouze stáhnete balíček odtud a znova nainstalujete. Neztratíte tím ani své nastavené mapy.

Release history

v1.5
- opraven problém se scrolováním v mapě (velké díky vývojáři Seznam.cz s nickem ondrej.zara)

v1.4
- podpora linků na značkách
- podpora Joomla Update

v1.3
- podpora Joomla 3.4+
- úprava všech javascriptů

v1.2
- podpora Joomla 3.0+
- oprava pokud Joomla není v rootu domény

v1.1
- podpora Joomla 2.5 (ke stažení na mých stránkách, neposkytuji support)
- podpora odkazů na značky v mapě

v1.0
- více značek v mapě
- ovládání mapy v uživatelské části
- validace v administrační části

v0.2
- podpora Joomla 1.7 (ke stažení na mých stránkách, neposkytuji support)
- kontrola zda je plugin publikován (povolen)
- oprava problému s databázi (pokud je použit jinýá prefix než 'jos_')

v0.1
- pouze pro Joomla 1.6 (ke stažení na mých stránkách, neposkytuji support)

MapyCZ

Version:
1.5
Developer:
Vasatko
Last updated:
Jan 21 2016
8 years ago
Date added:
Nov 19 2014
License:
GPLv2 or later
Type:
Free download
Includes:
c p
Compatibility:
J3
Download

Uses Joomla! Update System