Introduction

Site monitoring, Hosting, Data Reports, Alerts & Awareness, Admin Reports

Monitor your website uptime with www.supermonitoring.com services - and have the reports displayed in your Joomla panel.


The extension integrates Super Monitoring responsive interface into Joomla admin panel, enabling you to view reports and configure services without the need to leave your CMS and log in manually to the external application.

Super Monitoring service main features:
- tests every minute (1440 checks per day!)
- worldwide monitoring network (servers on 4 continents)
- detecting & reporting various outage types
- content checking (keyword search)
- form testing (filling in and submitting)
- performance monitoring (measuring server response times)
- page loading time measuring
- scenario-based transaction monitoring
- file integrity checking (checksum validation)
- instant alerts (email & SMS)
- downtime history (PDF reports, data export).

Available in English, Spanish, German and Polish.

Monitoruj dostępność swojej strony za pomocą usług www.supermonitoring.pl - i przeglądaj raporty w swoim panelu Joomla.

Rozszerzenie integruje responsywny interfejs usługi Super Monitoring z panelem administracyjnym Joomla, umożliwiając przeglądanie raportów oraz konfigurowanie usług bez konieczności opuszczania CMSa i ręcznego logowania do zewnętrznej aplikacji.

Główne funkcjonalności Super Monitoringu:
- testy co minutę (1440 testów dziennie)
- ogólnopolska sieć monitorująca (serwery w 4 różnych województwach)
- wykrywanie różnych rodzajów awarii
- sprawdzanie treści (wyszukiwanie frazy)
- testowanie formularzy (wypełnianie i wysyłanie)
- monitorowanie wydajności (mierzenie czasów odpowiedzi serwera)
- mierzenie czasu wczytywania
- monitorowanie procesów według scenariuszy
- sprawdzanie spójności plików (sumy kontrolne)
- natychmiastowe alerty (email, SMS, połączenia głosowe)
- historia niedostępności (raporty PDF, eksport danych).

Trzy wersje językowe: polska, angielska, hiszpańska i niemiecka.

Supervise el tiempo de actividad de su blog con los servicios de www.supermonitoring.com y haga que todos los gráficos y tablas aparezcan en su panel de Joomla!

Super Monitoring

Version:
2.0.1
Developer:
SITEIMPULSE
Last updated:
Mar 30 2018
5 years ago
Date added:
Jan 13 2015
License:
GPLv2 or later
Type:
Free download
Includes:
c
Compatibility:
J3
Download

Uses Joomla! Update System