logo
main-image-2
main-image-3

Introduction

Site monitoring, Hosting, Data Reports, Alerts & Awareness, Admin Reports

Monitor your website uptime with www.supermonitoring.com services - and have the reports displayed in your Joomla panel.

 • Get this
 • Favourite
 • Report

The extension integrates Super Monitoring responsive interface into Joomla admin panel, enabling you to view reports and configure services without the need to leave your CMS and log in manually to the external application.

Super Monitoring service main features:
- tests every minute (1440 checks per day!)
- worldwide monitoring network (servers on 4 continents)
- detecting & reporting various outage types
- content checking (keyword search)
- form testing (filling in and submitting)
- performance monitoring (measuring server response times)
- file integrity checking (checksum validation)
- instant alerts (email & SMS)
- downtime history (PDF reports, data export).

Available in English, Spanish and Polish.

Monitoruj dostępność swojej strony za pomocą usług www.supermonitoring.pl - i przeglądaj raporty w swoim panelu Joomla.

Rozszerzenie integruje responsywny interfejs usługi Super Monitoring z panelem administracyjnym Joomla, umożliwiając przeglądanie raportów oraz konfigurowanie usług bez konieczności opuszczania CMSa i ręcznego logowania do zewnętrznej aplikacji.

Główne funkcjonalności Super Monitoringu:
testy co minutę (1440 testów dziennie)
ogólnopolska sieć monitorująca (serwery w 4 różnych województwach)
wykrywanie różnych rodzajów awarii
sprawdzanie treści (wyszukiwanie frazy)
testowanie formularzy (wypełnianie i wysyłanie)
monitorowanie wydajności (mierzenie czasów odpowiedzi serwera)
sprawdzanie spójności plików (sumy kontrolne)
natychmiastowe alerty (email, SMS, połączenia głosowe)
historia niedostępności (raporty PDF, eksport danych).

Trzy wersje językowe: polska, angielska i hiszpańska.

Monitor de su página web el tiempo de actividad con www.monitoreo-sitios.com servicios - y tienen los resports mostradas en el panel de Joomla.

Super Monitoring

Version:
1.0.6
Developer:
SITEIMPULSE
Last updated:
Oct 11 2017
Date added:
Jan 13 2015
License:
GPLv2 or later
Type:
Free download
Includes:
Compatibility:
Download

Uses Joomla! Update System

DemoNot available Support DocumentationNot available
 • Overall
  Not rated
 • Functionality

  Not rated
 • Ease of use

  Not rated
 • Documentation

  Not rated
 • Support

  Not rated